Η evoip networks (εφεξής η Εταιρεία), που δημιούργησε το site www.evoip.gr (εφεξής ιστοχώρος ή website) προσφέρει πληροφορίες στους επισκέπτες του, με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

Όροι χρήσης

Η ιστοχώρος προσφέρει στους επισκέπτες του πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Εταιρίας. Στις σελίδες του ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται και παρουσιάσεις εμπορικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Το περιεχόμενο του ιστοχώρου, δηλαδή όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες και εν γένει κάθε περιεχόμενο που συλλέγεται από την Εταιρεία ή τους συνεργάτες της, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου καθώς επίσης και από τις διατάξεις των Διεθνών Συμβάσεων και Συνθηκών.

Οι χρήστες επισκέπτονται τον ιστοχώρο με αποκλειστική δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη.

Το περιεχόμενο του ιστοχώρου ελέγχεται από την Εταιρεία πριν την καταχώρισή του και αναβαθμίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παρ' όλα αυτά η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη που ενδεχομένως να περιέχει.

Η ιστοχώρος δεν περιέχει επικίνδυνους ιούς. Παρ' όλα αυτά η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι ενδιάμεσοι εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων διατίθενται στους χρήστες οι σχετικές υπηρεσίες και πληροφορίες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με εταιρείες παροχής υπηρεσιών ή διάθεσης προϊόντων που εμφανίζονται στον ιστοχώρο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Η Εταιρεία δεν ελέγχει το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τη διαθεσιμότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοχώρων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών» (links) και για οποιοδήποτε θέμα παρουσιαστεί, θα πρέπει ο επισκέπτης να απευθύνεται στους αντίστοιχους.

Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών, όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τηλέφωνο και επάγγελμα, ΜΟΝΟΝ όταν ο επισκέπτης εγγράφεται στις υπηρεσίες ενημέρωσής της (newsletters). Τηρεί αρχείο αυτών των δεδομένων και το χρησιμοποιεί αποκλειστικά για τον σκοπό της ενημέρωσης των εγγεγραμμένων επισκεπτών. Κάθε εγγεγραμμένος επισκέπτης έχει τη δυνατότητα διαγραφής από τον κατάλογο ενημέρωσης της Εταιρείας και διαγράφεται από το σχετικό αρχείο.

Βάσει του Ν. 2472/1997 περί «προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει, τα προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων επισκεπτών τηρούνται στο αρχείο της Εταιρείας και υπάρχει πρόσβαση σε αυτά σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο.

Όλα τα παραπάνω καλύπτουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ των χρηστών που επισκέπτονται τον ιστοχώρο και της Εταιρείας που τον δημιούργησε.

Όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις. Η χρήση των υπηρεσιών από τους επισκέπτες του ιστοχώρου συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Για οποιαδήποτε απορία τους οι επισκέπτες μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρεία μέσα από τη σελίδα «Επικοινωνία».

Και φυσικά, για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ επισκεπτών του ιστοχώρου και Εταιρείας αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Go to top