Τι είναι το VPN

Ένα VPN (Virtual Private Network ) είναι ένα ιδιωτικό δίκτυο που κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή ενός δημοσίου δικτύου, όπως είναι το Internet. Η ανάγκη για διασύνδεση των διαφόρων σημείων μιας επιχείρησης, όπως τα υποκαταστήματα μιας εταιρίας με τα κεντρικά κτήρια, με ασφαλή, γρήγορο και αξιόπιστο τρόπο έχει αναδείξει την υπηρεσία VPN ως απαραίτητη στην πλειονότητα των εγκαταστάσεων. Στην επεξήγηση αυτού του γεγονότος σημαντικό ρόλο κατέχει η συμβατότητα της καθώς το μόνο προαπαιτούμενο για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας είναι η δυνατότητα πρόσβασης στο Internet, κάτι που είναι περίπου υποχρεωτικό για μία επιχείρηση σήμερα.

openvpn logo

Η πρότασή μας

Η evoip networks προτείνει, για την συγκεκριμένη λύση το open-source Software OpenVPN. Αποτελεί μία πλήρως παραμετροποιήσιμη SSL based VPN λύση, με εφαρμογή πάνω τόσο σε Windows όσο Linux λειτουργικά.

Παράγοντας μείζονος σημασίας για την επιλογή του συγκεκριμένου προϊόντος αποτελούν τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας που προκύπτουν από την κρυπτογράφηση δεδομένων.

Η κρυπτογράφηση αφορά τη μετατροπή του εκάστοτε μηνύματος σε μια μορφή που είναι δύσκολο ή αδύνατο να κατανοηθεί από κάποιον τρίτο εκτός από το δέκτη. Η διαδικασία της κρυπτογράφησης εκτελείται στον αποστολέα του μηνύματος ενώ ο δέκτης είναι επιφορτισμένος με την επαναφορά του μηνύματος στην αρχική του μορφή.

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα διαπιστώσετε τις ποικίλες εφαρμογές που έχει το VPN στην επιχείρηση σας.


Go to top