Δίκτυα οπτικών ινών

Στην εποχή μας, έχουν αναπτυχθεί ανάγκες από πολλές εταιρίες για χρήση δικτύου οπτικών ινών. Αυτό προέρχεται από την ανάγκη για μεγαλύτερη ταχύτητα αλλά και για διασύνδεση σημείων με μεγάλη απόσταση, κάτι που με την δικτύωση χαλκού δεν είναι δυνατό.

Η δραστηριοποίηση μας στο συγκεκριμένο τομέα είναι έντονη, τόσο στο παρελθόν όσο και τώρα, με σειρά έργων που μπορούν να παρατεθούν καθώς και με τεράστια εμπειρία που έχει μεταφερθεί στο τεχνικό τμήμα από την ενασχόληση του Κ. Σαραντόπουλου με τα δίκτυα οπτικών ινών από το 1993.

Στη διάθεση της εταιρίας υπάρχει εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας που εγγυάται την καλύτερη εξυπηρέτηση και ποιότητα εργασίας.

Ο τερματισμός γίνεται με τη μέθοδο του fusion splicing, την πιο σύγχρονη και ασφαλής μέθοδο τερματισμού καλωδίων οπτικών ινών. Η χρήση της μεθόδου καθώς και η τεχνολογία ευθυγράμμισης του πυρήνα που διαθέτει το μηχάνημα μας καθιστά αποτελεσματική την ένωση με σχεδόν μηδενικές απώλειες.
Ο τερματισμός είναι δυνατός και για τις δύο κύριες κατηγορίες ινών τις SingleMode και MultiMode.


Ασύρματα Δίκτυα

Ο περισσότερος κόσμος όταν ακούει ασύρματο δίκτυο σκέφτεται την χρήση που έχει στο σπίτι του μέσω του router του. Σήμερα, οι δυνατότητες μέσω ασυρμάτου δικτύου όλο και γιγαντώνονται και τα σενάρια που απαιτούν ασύρματο δίκτυο γίνονται πολυάριθμα αλλά πολύ πιο σύνθετα. Εμείς αναλαμβάνουμε προμήθεια υλικών και υλοποίηση έργων για ολοκληρωμένη κάλυψη εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με Wi-Fi.

Βασική εργασία στο συγκεκριμένο τομέα αποτελεί η δημιουργία σημείων πρόσβασης (Access Points) ασύρματων δικτύων WiFi 802.11. Στις εγκαταστάσεις γίνεται κατά παραγγελία μελέτη εφαρμογής (site survey) με εξειδικευμένα εργαλεία για την παραγωγή χάρτη κάλυψης και τη βελτιστοποίηση του δικτύου που θα εγκατασταθεί.

Οι υπηρεσίες όπου μπορούμε να καλύψουμε περιλαμβάνουν επίσης ξενοδοχειακές εφαρμογές για δίκτυα με χρονομέτρηση χρήσης ασύρματης υπηρεσίας ώστε να προκύψει ανάλογη χρέωση στο τελικό πελάτη ή ασύρματα δίκτυα που δρουν και ως διαφημιστικό εργαλείο καθώς κατά την σύνδεση σε αυτά προβάλλονται άμεσα σελίδες που επιλέγετε εσείς.

Για την κάλυψη ανοικτών, μεγάλων χώρων χρησιμοποιούνται κεραίες υψηλής απολαβής για απομακρυσμένα σημεία ή διανομής για τοπική πρόσβαση.


Δίκτυα Χαλκού

Για πολλά χρόνια η καλωδίωση που εξυπηρετούσε τις ανάγκες μετάδοσης δεδομένων γινόταν ξεχωριστά από αυτές της καλωδίωσης για την μεταφορά φωνής. Όμως η ενσωμάτωση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας σε όλους τους χώρους έκανε μεγαλύτερη την ανάγκη ενός τυποποιημένου τρόπου καλωδίωσης.Η δομημένη καλωδίωση συνδυάζει όλες τις καλωδιώσεις για ανταλλαγή δεδομένων, σημάτων, και έλεγχο επικοινωνιών σε ένα χώρο σε ένα ενιαίο παγιωμένο σύστημα καλωδίωσης.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει έργα δομημένης καλωδίωσης για εταιρίες μικρού και μεγάλου μεγέθους εξασφαλίζοντας την άριστη ποιότητα και ακρίβεια που συνάγουν με τα διεθνή πρότυπα της.Μέρος των δυνατοτήτων μας αποτελεί τόσο ο τερματισμός των απολήξεων της καλωδίωσης όσο και το πέρασμα των καλωδίων και η τοποθέτηση καναλιών.


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Go to top